Podmínky záruky pro produkty MS Energy

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!

  • ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá 24 měsíců (12 měsíců na baterii) nebo dosáhne‐li nájezd 3600 km. Uživatel je povinen svůj produkt pravidelně udržovat. Je nutné pravidelně kontrolovat všechny důležité a pohyblivé části a v případě potřeby je dotáhnout. Doporučuje se provádět pravidelný servis e‐skútrů jednou ročně nebo každých 3000 km.

  • ZÁRUKA NA BATERII - Záruka na baterii je 1 rok. Vylučuje to celkové poškození baterie, jako není možné nabíjet. Pokles kapacity baterie v průběhu používání je nezvratným jevem, který je ovlivňován mnoha faktory (celkový počet nabití, hloubka vybití, okolní teplota, způsob skladování...)

  • VADY VÝROBKU - V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.

  • ZÁRUKA NEZAHRNUJE - Záruka se nevztahuje na skútry používané pro profesionální použití. Profesionálním použitím je také považováno použití produktu se zvýšenou intenzitou používání, tj. pokud je průměrná ujetá vzdálenost produktu více než 300 km měsíčně. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.  Spotřební díly jako: žárovky, brzdové dráty a drátěné objímky, brzdové destičky, výměna vnitřní nebo vnější pneumatiky z důvodu opotřebení nebo poškození, výměna nebo oprava obutí na kole a opravy nebo výměny kterékoliv části, pokud se zjistí, že selhání se vyskytlo z důvodu nedbalosti nebo nesprávného použití, mechanické síly nebo neodborného manipulování se zřízením (zlomenina ráfku, nápravy, deformace kol atd.).  Pokud kupující nepředloží prodejní doklad. Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku. Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.

  • ZÁRUČNÍ LIST VÝROBCE